Nos bières artisanales

Balabiòtt Baìorda (33cl)
Hopped Blanche / 4.8%
4,20 CHF 4,20 CHF 4.2 CHF
Balabiòtt Sciùra (33cl)
Honey Ale / 6.8%
au miel de châtaignier
4,50 CHF 4,40 CHF 4.4 CHF
Lepontina Bianca (33cl)
Weiss / 5.1%
4,00 CHF 3,90 CHF 3.9 CHF
Balabiòtt Rabelòtt (33cl)
IPA / 5.6%
4,20 CHF 4,30 CHF 4.3 CHF
Balabiòtt Ganàssa (33cl)
American Lager / 4.7%
4,20 CHF 4,20 CHF 4.2 CHF
B2F Peated Scotch Ale (33cl)
Scotch Ale / 7.0%
4,80 CHF 5,00 CHF 5.0 CHF
B2F India Pale Ale (33cl)
IPA / 6.0%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F American Pale Ale (33cl)
APA / 5.0%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F Brown Ale (33cl)
Brown Ale / 5.2%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F Belgian Ale (33cl)
Belgian Ale / 6.4%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F Red Ale (33cl)
American Amber / 5.5%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F Pale Ale (33cl)
Pale Ale / 5.3%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
Doge Classic Pale Ale (33cl)
Pale Ale / 5.7%
3,70 CHF 3,70 CHF 3.7 CHF
Doge Classic APA (33cl)
American Pale Ale / 4.8%
3,70 CHF 3,70 CHF 3.7 CHF
Doge Classic Dunkel (33cl)
Dunkel / 5.6%
3,80 CHF 3,80 CHF 3.8000000000000003 CHF
Doge Classic Marzen (33cl)
Marzen / 5.1%
3,70 CHF 3,70 CHF 3.7 CHF
Doge Classic Weizen (33cl)
Weizen / 5.0%
3,70 CHF 3,70 CHF 3.7 CHF
Doge Classic Blanche (33cl)
Blanche / 3.8%
3,70 CHF 3,70 CHF 3.7 CHF
Doge Classic IPA (33cl)
IPA / 5.8%
3,60 CHF 3,60 CHF 3.6 CHF
Doge Classic Pils (33cl)
Pils / 5.0%
3,60 CHF 3,60 CHF 3.6 CHF